רבי שלום איפרגן -סב הרבהרב יגאל שריקי שליט”א הינו נצר לשושלת רבנים מעטירה ומכובדת, עוד ממרוקו הרחוקה. סב הרב, ר’ שלום איפרגן, שנולד בדרום מרוקו במחוז תורדאגת שבעמק סוס, היה מקובל גדול, שאף שניסה להסתיר את גדלותו התגלה כצדיק ומושיע במרוקו גם לאחר עליותו ארצה, לישראל. תחילת התגלותו של ר’ שלום איפרגן זיע”א לעיני הציבור התרחשה בנס האדיר שארע עוד לפני עלייתו לארץ. במרוקו ישנה מערה הנקראת “מול נחש”, שאף אדם אינו יכול להיכנס אליה, וכל הנכנס היה מוצא עצמו בין המתים, ביום מן הימים הלך הרב אפרגן לאותה מערה וביקש מהשומר להיכנס, השומר הסביר לרבי שלום שהינו מסכן את חייו בוודאות ואינו יוצא חי מאותה מערה באשר קבור שם צדיק גדול וקדוש אשר אינו נותן להיכנס אלא למובחר שבמובחרים, על אף אזהרות השומר החליט ר’ שלום להיכנס למערה .לאחר שעה ארוכה, שכולם חששו לשלומו, נראה ר’ שלום כשהוא יוצא מהמערה שלם ובריא ואף לא ניזוק כהוא זה מכניסתו למערה. אז הודיע הרב בשער בת רבים שהמערה פתוחה לכל המעוניין להיכנס ולספוג מקדושתו של הצדיק ובכך הכירו האנשים את גדולתו והפכהו לרבם הנערץ.

על צניעותו הרבה של הצדיק ר’ שלום איפרגן אנו למדים ממקום מושבו: מיד כשעלה לארץ ישראל בחר לקבוע את מושבו דווקא בעיר הדרומית, הקטנה והצנועה נתיבות!! כשנשאל ר’ שלום איפרגן על ידי נכדו, הרב יגאל שריקי, מדוע בחר דווקא בנתיבות, השיב שהמקום בו יוכל לעזור לאנשים ולהושיע אותם, מבלי לקבל כבוד הוא העיר נתיבות!! גם כשעלה לארץ מה שהדריך אותו היה הדאגה לציבור, הצניעות וההימנעות מכבוד. ר’ שלום איפרגן זכה שיתקיים בו הפסוק “כל מי שבורח מהכבוד הכבוד רודף אחריו”. ככל שניסה להצניע יותר כך חשף את צדיקותו וגדלותו הרוחנית יותר.במשך כל שנות חיו מצוות גמילות חסדים היתה בראש מעייניו. הרב איפרגן היה מסייע לאנשים בגלוי ובהיחבא, בכסף או בעצה, אבל עוזר. כל חיו היה מלאי עשיה ועזרה לשני. נכדו, ר’ יגאל שריקי שליט”א, מספר שבכל יום ויום היה מסובב על פתחי עניים בעצמו, ומרב דאגתו היה מביא לכל עני ועניה אוכל מוכן ומבושל! אפילו לבשל את האוכל לא הוצרכו אותם אנשים שנתמכו על ידו. היו תקופות רבות בהם בקושי היה לר’ שלום איפרגן ולמשפחתו אוכל לאוכל, ובכל אופן גם בתקופות אלו המשיך לעזור ולהאכיל עשרות אנשים. לאורך כל שנות חיותו של ר’ שלום איפרגן היה נכדו, הרב יגאל שריקי שליט”א, החביב עליו ביותר.

כבר בהיותו צעיר לימים ניכרה חיבה זו של ר’ שלום זיע”א לרב יגאל שריקי. במשך שנות ילדותו של הרב יגאל נהג סבו, ר’ שלום, ללכת איתו יד-ביד ולספר לו סיפורי צדיקים ודברי תורה המתאימים לגילו. אט אט ככל שבגר וגדל הרב יגאל הפכה הדרך הזו לשיעור תורה מהלך: בדרך הזו דנו ודיברו שני גדולים אלו בדברי תורה, הלכה ומוסר . שם, רחוק מעיני הציבור, הראה ר’ שלום לנכדו שליט”א את גודל התמדתו וידיעותיו בתורה הקדושה. ולמרות ניסיונו לברוח מהכבוד המגיע לו, הכירו כולם בגדלותו וצדיקותו, והיו מתדפקים על דלתות ביתו בבקשת ברכה וישועה.לאחר פטירתו נגלה ר’ שלום איפרגן לנכדו, הרב יגאל שריקי. בחלום אמר לרב ר’ שלום שעכשיו ,שהוא במרומים, בעולם האמת, הוא יודע שיש לרב היכולת לעזור לאנשים, ולכן הוא מצווה עליו לעזוב את כל עיסוקיו ולהתמסר לעמ”י, לשמוע את הבעיות שלהם ולעזור בכל תחום, כמה שיכול. ב”ה הרב יגאל שריקי זוכה לקיים את צוואתו של סביו הקדוש, ועזור לכל הפונים אליו הן בברכה, הן ביעוץ והכוונה, והן בעזרה כלכלית ורגשית.