ניתן לתרום לעמותת “ברכת שלום ומרים”(ע”ר 58034126-1) שבנשיאות הרב יגאל שריקי שליט”א באמצעות:

  • שובר בדואר.
  • כל סוגי כרטיסי האשראי.
  • הפקדה לחשבון- בנק לאומי נתיבות סניף 790-מס’ חשבון -24249/49 עבור “ברכת שלום ומרים”.
  • צ’ק – לת.ד. 178 אופקים. עבור “ברכת שלום ומרים”.
  • קופת צדקה בביתך |  בעסק.
  • הוראת קבע -טפסים במשרד הרב.
  • באמצעות כרטיסי אשראי בטופס שבתחתית הדף.

שם משפחה | Last Name:

מספר תעודת זהות | Passport number:

שם פרטי | First Name:

How much you want to donate?:

כתובת דוא"ל | E-mail Address:

איזה סכום אתה רוצה לתרום?:

פרטי כרטיס האשראי | Credit card information

סוג כרטיס אשראי | Type of Credit Card:

מספר כרטיס האשראי | Card Number :

שם בעל הכרטיס | Cardholder Name:

תוקף הכרטיס | Expiration Date :

ספרות בגב הכרטיס | Security Code:

 
תודה | Thank you