הלכות ראש השנה:

א] יש נוהגים ללכת בערב ראש השנה לבית הקברות להתפלל על קברות הצדיקים ונותנים צדקה לעניים, וכן נוהגים לעשות התרת נדרים בבית הכנסת בערב ראש השנה ובערב יום הכפורים כדי להינצל מעונש נדרים שנדר בכל ימות השנה.

ב] מנהג יפה להסתפר ולכבס הבגדים בערב ראש השנה וכן יש נוהגים לטבול במקווה טהרה בערב ראש השנה ומנהג יפה הוא ומי שאינו יכול לטבול מאיזו סיבה שהיא נכון שישפוך על גופו תשעה קבין מים שהם כשנים עשר ליטר וחצי ואפשר לעשות זאת גם על ידי מקלחת שיעמוד תחת הסילון של המקלחת כשהברז פתוח עד שישער שכבר נשפכו על גופו מים בשיעור תשעה קבין וברור שאין הבדל בזה בין אם המים צוננים או חמים .

ג] ויש נוהגים להתפלל בראש השנה וביום הכפורים בכריעה ובכפיפת קומה וצריכים הם לזקוף קומתם כשמגיעים לסוף הברכות ולהישאר זקופים עד אחר שיתחילו מעט מהברכה הסמוכה שאין לכרוע בסוף ובתחילת כל ברכה אלא רק במקום שתיקנו חכמים .

 

שבת שלום.