פרשת נח

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: “עשה לך תיבת עצי גפר וכו”

תלמידי הישיבות בדורנו חייבים להרגיש כי השמחה לשהות בין כותלי בית המדרש היא גדולה מאוד יותר מדורות קודמים.

אם נשמע מישו שאומר אם ימנע מאכילת מעדני מלכים הוא ימות ברעב, מיד נבין שזה מצב יוצא דופן כי מעדני מלכים ורעב זה שני קצוות שונים ורחוקים זה מזה אולם בתורה אנו רואים שהמשל הזה הוא מצוי ורגיל שכתוב :”הישמרו לכם … וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים:” כלומר אם סרתם מלימוד התורה שהם כמעדני מלכים מיד אתם יכולים להגיע ל “ועבדתם אלוהים אחרים” דהיינו לגווע ברעב הרוחניות.

נשמת האדם אינה סובלת ריקנות, וממילא אם היא ריקה מלימוד תורה ומעשים טובים מיד היא מתמלאת מדברים אחרים, ואפילו אפשר להגיע לידי עבודה זרה.

בזמנינו הישיבה היא תיבה היות שמחוץ לתיבה יש מבול של כפירה ששוטף את הכל. ולכן ישיבה היא צירוף משכן- מעדני מלכים, ותיבה- היא ההצלה ממוות,

לפיכך צריכים הם לשמוח שנמצאים בישיבות ששומרות ומצילות אותם מכל רע.

וכן אנו צריכים לחזק את ידם של לומדי התורה שעליהם העולם עומד.

“.על שלושה דברים העולם עומד על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים”…