קוראים יקרים

נאמר בפרשה וַנִּצְעַק אֶל ה' אֱלֹהֵי אֲבֹתֵינוּ וַיִּשְׁמַע ה' אֶת קֹלֵנוּ וַיַּרְא אֶת עָנְיֵנוּ וכו' . (כו, ז)

כוחה של תפילה לעיתים איננו יודעים עד היכן תפילתו של אדם יכולה להגיע ולהיענות אפילו לבקשות משונות ומוזרות הרי לפנינו דוגמא נפלאה .

סיפר מנהל רשות הדואר שיש אנשים ששולחים כל מיני מכתבים לכתובות מוזרות יוצאות דופן וזה מגיע להנהלה לבירור וטיפול באחד הימים נתקבל מכתב כשעל המעטפה רשום לכבוד אלוקים ברשות הדואר פתחו את המכתב מתוך סקרנות והנה הם מוצאים בתוכו בקשה כתובה לכבוד אלוקים אני בן נשוי ואב לעשרה ילדים בתקופה האחרונה הורע מצבנו הכלכלי במיוחד לאחר שקוצצו קצבאות הילדים יש לי חוב למכולת בסך אלף ש"ח לירקן אלף ש"ח אני עומד לפני ניתוק חשמל כיוון שלא שילמתי כמה חודשים הסכום הגיע 5000₪ סה"כ 7000₪ אנא הקב"ה תארגן לי את הכסף מהר לפני ראש השנה הקרב ובא על החתום ממני עבדך הנאמן.

מכתב פשוט זה ריגש את עובדי רשות הדואר והם החליטו להתגייס על מנת לסייע לו תוך זמן קצר הם אספו סך 7000 ש"ח ושיק בנקאי על סך זה נשלח אל בעל המכתב מיידית ע"מ שיגיע לפני החג לא חולפים ימים מועטים ושוב מכתב דומה עם כתב זהה מגיע לרשות הדואר לכבוד אלוקים שוב נפתחה המעטפה והפעם הנוסח שונה ריבונו של עולם תודה רבה לך על הסיוע שקיבלתי ממך באופן מיידי, גמרתי עם החשמל והמכולת, אך אנא רבש"ע אל תעביר את השיק דרך רשות הדואר, הם לקחו לי עמלה בסך 70 ₪ (על פריטת השיק) נא שלח לי ישירות ל…

בהמשך הפרשה נאמר בברכות וּבָאוּ עָלֶיךָ כָּל הַבְּרָכוֹת הָאֵלֶּה וְהִשִּׂיגֻךָ כִּי תִשְׁמַע בְּקוֹל ה' . (כח, ב)

לכאורה תיבת והשיגוך אינה מובנת שלשון זה חוזר על מי שרוצה לברוח מדבר מסוים ורודפים אחריו ומשיגים אותו, וכי יש מי שיברח מברכות שצריך לרדוף ולהשיג אותו.

אלא ביאר בספר אדרת אליהו לבעל הבן איש חי הנה פעמים מוצאים בני אדם שמצליחים בעסקיהם למעלה מדרך הטבע וכל מה שעושים ה' מצליח בידם ואף אם עושים משא ומתן אשר בדרך הטבע מוכרחים להפסיד בו דרך משל הולכים הם למקום רחוק להביא סחורה ביוקר ומוציאים עליה הוצאות רבות ומביאים למוכרה במקום שמייצרים את הסחורה ההיא שכמובן נמכרת שם בזול באופן זה כפי השכל מוכרחים להפסיד ובכל זאת הקב"ה עושה סיבובים וסיבובי סיבובים ומרוויחים גם בזה ונמצא הגם שהם בורחים מן הרווח והברכה הנה הרווח והברכה רודפים אחריהם ובאים אליהם בשפע גדול עצום ורב.

וזה מה שמבטיח הקב"ה לישראל אם יעשו מצוותיו כראוי ובאו עליך כל הברכות האלה וכל כך תהיה מוצלח שאפילו אם תברח מהם הם ירדפוך והשיגוך יען כי תשמע בקול ה' אלהיך כראוי .

שבת שלום ומבורך!