פרשת בהר

קוראים יקרים,

כתוב בפרשה: "וציוויתי את ברכתי"-

החפץ חיים מבחין בשלוש דרכים בהנהגת ה' את העולם-

  1. הנהגה טבעית
  2. הנהגה ניסית
  3. הנהגה אמצעית – מידת הברכה- גם מדרך הנס וגם מדרך הטבע.

אמרו חז"ל ההולך למוד את גורנו אומר "יהי רצון…שתשלח ברכה במעשי ידינו"…

מבקש ברכה לפני שהולך למדוד את תבואתו, והרי אדם הוא בעצמו בעל עין הרע אפילו לעצמו, ואין הברכה שורה אלא על דבר הסמוי מן העין. לכן מבקש ברכה מלפני הקב"ה.

לפעמים הברכה חלה על ידי כך שמזדמנים לו כל האמצעים הנזקקים לו ועל ידי כך הוא מצליח, כמו שנחוץ לו עזרה של אנשים מסוימים ופתאום האנשים אלו מזדמנים לו במקרה כביכול והוא מצליח במה שרצה, זה בכלל דרך האמצע שזה גם בדרך טבעית וגם ניסית.

ומכיוון שיש ניסים שלא ניכרים, ולא רואים הם נכללים ששורה ברכה על העסק, נמצא שהברכה זה לא נס אלא השגחת ה'.

לכן חשוב שבכל דבר שאנו עוסקים, עושים, צריכים להתפלל ולבקש מה' שתהיה ברכה.

כי אם לא תהיה ברכה במעשי ידינו אזי לא ההצלחה לא תאיר פנים, גם אם יהיו לו עסקים רבים.

אבל אפילו עסק קטן ששם בטחונו בהקב"ה ומבקש את ברכתו אזי יראה הצלחה ותראה ברכה במעשי ידיו.

ועל ידי קבלת התורה וקיומה זכו ישראל למידת הברכה ומי שמתחזק במידת הביטחון זוכה שתבוא ברכה אל תוך ביתו.

שכתוב:" ברוך הגבר אשר יבטח בה'."