מתן בסתרמידי שבוע הרב יגאל שריקי שליט”א, נשיא עמותת “ברכת שלום ומרים”, תורם למשפחות רבות המתקשות להכניס את השבת הקדושה, ללא ידיעתם. תרומה מסוג זה הינה הדרגה הכי גבוהה במתן הצדקה, כיוון שהמקבל לא יודע מי הנותן ולכן מתבייש פחות בקבלתה. ישנם אנשים המגיעים לרב יגאל שריקי שליט”א וכשהרב מתוודע למצב הכלכלי הקשה בו הם שרויים, מבקש באופן אישי מעמותת “ברכת שלום ומרים” לסייע ולתמוך בהם. ואכן ,אנו משתדלים כמה שידנו משגת לתמוך ולסייע לכל נזקק, בגלוי ובהיחבא, ולשם כך אנו חייבים את עזרתכם!

כי התרומה שלכם לנו היא התרומה שלנו בהם!! תנו לנו להמשיך לתת להם.