קוראים יקרים,

"ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא"..-

הקב"ה נמנע מלהוליך את בני ישראל דרך ארץ פלישתים, מכאן יכולה להוות לימוד בהנהגת האדם עצמו בנתיבי החיים.

מסבירים המפרשים- לא די לאדם לחזור בתשובה על מעשיו, אלא הוא צריך לשרוף את הגשרים כלומר לשנות את הסיבה ואת המצב שבו היה נתון לפני שחזר בתשובה.

לעיתים כדאי לבחור בדרך הרחוקה, ואפילו ללכת דרך ימים ומדבריות, ומלבד שלא תהיה אפשרות לאדם לחזור לדרך הרעה. מתוך מטרה לחסום את הדרך אל החטא ואל סביבתו.

ביציאת מצרים למרות שהתרחקו והסתובבו במדבר לא נצלו לגמרי כי משום שפרעה רדף אחריהם והשיגם, וזאת משום שביציאת מצרים עדין נשארה אחיזה כלשהי ליצר הרע, שאמרו לפרעה "רק דרך שלושת ימים", שהשאירו לפרעה פתח לחשוב כאילו נשארה להם דרך פתוחה לשוב למצרים.

זה מוכיח שאין האדם ערוך למלחמה עם היצר הרע, ואין בכוחו להכניעו באופן ישיר ללא מסירות נפש, כמו שלמדנו על נחשון שהיה ראשון שקפץ למים ובכך נצלו כל עם ישראל.

שנזכה לגאולה שלימה במהרה בימנו.