כולל "אור שלום"לאחר פטירת רבינו הקדוש, מרן ראש כל בני הגולה, הרב עובדיה יוסף זצוק”ל, ראה הרב יגאל שריקי שליט”א כחובת השעה להקים כולל בו יקדישו האברכים את הלימוד לעילוי נשמתו הזכה של הרב עובדיה יוסף, במשך כל שנת האבל על מרן. זכינו והרב יגאל שריקי שליט”א ביקש מעמותת “ברכת שלום ומרים” לדאוג להחזקת הכולל והאברכים החשובים הללו. ואכן העמותה עושה כל שביכולתה כדי שיכלו האברכים הצדיקים ללמוד כל ליל חמישי במשך כל הלילה, ברווחה, בשמחה ובנחת, והכל על מנת להיטיב עם נשמת רבינו, ולהחזיר לו מעט מהכרת הטוב הרבה שאנו חייבים לו.

כל המעוניינים להיות שותפים ,באופן קבוע או באופן חד פעמי, יחד אתנו בהחזקת הכולל החשוב הזה במשך כל שנת האבל, יכולים ליצור קשר עם משרד הרב בפל: 052-3450400, וכן בטלפון 08-9922422.

חשוב לציין שכל שמות התורמים יעוברו לברכה מפי הרב יגאל שריקי שליט”א, וכן האברכים יקדישו את הלימוד גם לזכותם והצלחתם.