חג הסוכות

"בסוכות תשבו שבעת ימים"…

חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים (סוכות פסח ושבועות) בהם אנו מצווים לעלות לבית המקדש שנאמר: "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון ה' אלהי ישראל".

בחג הסוכות כשמו כן הוא אנו מצווים לעזוב את ביתנו הקבוע ולעבור לדירת ארעי שעשויה מבד ועצים למשך שבעה ימים כדי לומר לנו שבעולם החומרי הזה כלום לא קבוע שיש מצבים שאנחנו יכולים להרגיש פה קבע בעולם שהכל בטוח ויש זמנים שארעי ומתנדנד ופחות טוב אבל אל חשש הארעי זה זמני וקצר והקבע זה כל הזמן.

בזמן שהיה קיים בית המקדש היו נוהגים לנסך מים על המזבח בכל ימי חג הסוכות, כהודאה ובקשה על ירידת הגשם. טקס הניסוך היה מלווה בחגיגה גדולה שבה היו רוקדים ומנגנים בכל מיני כלי שיר. הגמרא אומרת ששמחת בית השואבה הייתה גדולה מאוד, עד כדי כך שנאמר: "מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. אף בימנו שאין כרגע בית מקדש כזכר לשמחת בית השואבה ראוי ומצווה לחגוג ולשמוח.