כתוב בפרשה:" הבא נתחכמה לו"…

ידוע ששלושה היו באותה עצה- בלעם, איוב, ויתרו.

בלעם שיעץ- נהרג, איוב ששתק- נידון בייסורים, יתרו שברח- זכו בניו וישבו בלשת הגזית.

ברור לנו שבלעם שיעץ רע על ישראל צריך להיות הנענש הגדול ויותר מעונשו של איוב ששתק.

מדוע אם כך איוב ששתק קיבל ייסורים מרים ונוראים שאין אדם יכול לסובלם?

מסבירים לנו המפרשים-

"מה יתאונן אדם חי".. כלומר אומר הקב"ה מה יתרעם אדם על כל הקורות הבאים עליו, אחרי החסד שאני עושה עמו שנתתי לו חיים, האדם בא ומתלונן על הצרות שבאות עליו?

כמו… קרא עוד...

קבלת קהל

תאריכים קרובים:

18/1/17- אופקים, רביעי ,אלישע 52 בית כנסת "אור שלום" .

24/1/17- תל אביב,שלישי דרויאנוב 5 קומה 16 בית כלל (הישן).

 

 

 

 

 

הלכות מים אחרונים:

  • מים אחרונים חובה. ואף בזמן הזה שאין מלח סדומית מצויה בינינו, יש חיוב ליטול ידיו מים אחרונים. ובפרט מי שידיו מלוכלכות. ושלא כאותם שמקילים בזה.
  • אף הנשים חייבות במים אחרונים. ואף שיש שכתבו להקל בזה, העיקר להלכה להנהיג גם את הנשים והבנות שתטולנה ידיהן מים אחרונים. וטוב לחנך את בניו ובנותיו הקטנים שהגיעו לחינוך ליטול ידיהם מים אחרונים.
  • מי ששכח ליטול ידיו מים אחרונים קודם ברכת המזון, ונזכר באמצע ברכת המזון, אם ידיו מלוכלכות משיירי המזון, ייטול ידיו במקום שנזכר, באין אומר ודברים. ואם ידיו נקיות, ייטול לאחר ברכת המזון.
  • מים אחרונים אין נוטלים על גבי קרקע אלא לתוך כלי, מפני רוח רעה ששורה עליהם. אך אין צריך שיהיה כלי ממש, ולכן מותר ליטול מים אחרונים לתוך קערות מטבח הנקובות, הנקראות "כיור".
  • הנוסע בספינה מותר ליטול ידיו מים אחרונים לתוך הנהר או לתוך הים.
  • מה שיש נוהגים ליטול ידיהם מים אחרונים בתוך צלחת אחת מן הצלחות שאכלו מהם, אין לחוש בזה משום רוח רעה, ומותר להשתמש בכלי זה לאחר הדחתו יפה. ומותר לשפוך אחר כך את המים האחרונים שבצלחת אף במקום עוברים ושבים.

הנוהגים ליטול מים אחרונים על ידי הכנסת ידיהם לקערה עם מים, יש להם על מה לסמוך.

 

 

 

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק