פרשת מסעי היא הפרשה האחרונה בחומש במדבר. הפרשה פותחת בתיאור כל המסעות של בני ישראל מצאתם מארץ מצרים ועד חנייתם בערבות מואב מול הירדן ויריחו. לא פחות מ-42 מסעות ומקומות שונים (בחלקם כבר פגשנו בפרשות הקודמות וחלקם יחידאים במקרא) מוזכרים. אמנם רוב המקומות מוזכרים בקצרה לפי התבנית של "ויסעו מ… ויחנו ב…" אולם בין לבין מפורטים לנו אירועים וניתן לנו מידע נוסף. עניין חשוב שמצוין הוא תאריך פטירתו של אהרון הכהן, שהוא ג"כ היחידי בכל המקרא שנכתב תאריך פטירתו, א'… קרא עוד...

קבלת קהל

29/7/14 תל אביב- דרויאנוב 5, קומה 18, בית כלל.

23/7/14- אופקים- אלישע 52, שכונת שפירא.

28/7/14- אשדוד- בסיטי. פוטו דוד אסייג.

מנהגי נישואין:

1 . יש הנוהגים שלא להתחתן מי"ז בתמוז עד ט באב.

 2. מנהג הספרדים ועדות המזרח שמותר מעיקר הדין להתחתן עד ראש חודש אב, אך מראש חודש אב עד ט באב נוהגים שלא להתחתן, וראש חודש בכלל האיסור.

 3. בחור שלא קיים מצוות פריה ורביה מעיקר הדין יכול להתחתן בבין המצרים אך המנהג להמנע, ואף הוא לא יתחתן מראש חודש אב עד ט באב.

 4. לכל השיטות מותר להחזיר גרושתו בימי בין המצרים, שהרי אין כאן שמחה יתירה.

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק