קוראים יקרים

כתוב בפרשה: "ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך"-מסבירים המפרשים-

כשם שמנהיג בעל דרגה נמוכה לא יכשר להנהיג דור של בעלי דרגה גבוה ממנו, כך גם להיפך, אין המנהיג ראוי להיות עליהם לראש כאשר הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה משאר בני דורו.

הדבר דומה לבגד שאינו ראוי ללבישה אלא אם כן הוא תואם בדיוק את מידות האדם הלובשו, אבל אם ארוך או קצר מידי, אין ראוי ללבשו.

משל לתלמיד חכם גדול, שלקח לביתו מלמד עבור בניו, ויהי היום הגיע אחד מילדיו הקטנים לגיל שצריכים ללמדו א', ב', הלך התלמיד… קרא עוד...

קבלת קהל

קבלת קהל:

אופקים, רביעי ,אלישע 52 בית כנסת "אור שלום" .

תל אביב שני דרויאנוב 5 קומה 12 בית כלל (הישן).

 

 

 

 

 

הלכות ומנהגי חודש אדר:

משנכנס אדר מרבים בשמחה, בין באדר ראשון ובין באדר שני, ולכן יהודי שיש לו משפט עם גוי, ישתדל לקיימו במהלך ימי חודש אדר שהמזל משחק לישראל אז.

יש שנהגו לצום בערב ראש חודש אדר ולומר את כל התהילים. לפי הכתוב בספרים הקדושים זו היא סגולה נפלאה.

יום ז' אדר יום פטירת משה רבינו, הוא יום תענית צדיקים, ויש הרבה המתענים בו ואף קוראים בו את פרשת 'ויחל' הנקראת בימי תענית. יש מן הנוהגים שלא לערוך חתונות ביום זה. אומרים בו תחנון כרגיל.

בט' באדר יש שנהגו להתענות, לפי שאירעו בו צרות

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק