קוראים יקרים,

כתוב בפרשה:" ופניתי אליכם"…

לעיתים אנו רואים שהרשעים הם אלו שמצליחים בעולם הזה, ואנו לא תמיד מצליחים להבין למה…

ישנו משל של "החפץ חיים" –

עשיר אחד העסיק פועלים רבים בבית החרושת שבבעלותו, בהגיע בתו לפירקה ויום נישואיה עמד העשיר בבעיה גדולה, מצד אחד הוא רוצה לערוך סעודה מפוארת לעשירי ונכבדי העם כיאה למעמדו, ומצד שני הוא צריך להזמין את כל הפועלים הפשוטים שעובדים אצלו בבית חרושת , חשב והגה רעיון, אזמין את כל הפועלים לסעודה עם שולחנות מלאות כל טוב יום לפני החתונה, וכך אתפטר מהם, ויום… קרא עוד...

קבלת קהל

תאריכים קרובים:

25/5/16- אופקים, רביעי ,אלישע 52 בית כנסת "אור שלום" .

24/5/16- תל אביב,שלישי דרויאנוב 5 קומה 16 בית כלל (הישן).

 

 

 

 

 

המשך מנהגי שבועות:

יש אומרים שבליל חג השבועות אין לקדש על הכוס עד שיהיה ודאי לילה,  שאם יקדש מבעוד יום הרי הוא כמחסר קצת מיום מ"ט לספירה, וכתוב: "שבע שבתות "תמימות" תהיינה". ויש חולקים ואומרים שאין לחוש לכך, ושכן פשט המנהג לקדש אף מבעוד יום, ולכן לכתחילה נכון להמתין מלקדש עד לאחר שעברו עשרים דקות מהשקיעה, ובפרט במקומות אלו שאפשר לחשוש לדברי האחרונים ולהמתין עד הלילה, שנכון לעשות כן. ומכל מקום בשעת הצורך הרוצה לסמוך על המקילים, ולקדש על הכוס מבעוד יום ולהוסיף מחול על הקודש יש לו על מה שיסמוך. שכן הוא מעיקר הדין, וגם המנהג כן. ובפרט בארצות אירופה וכדומה, שהשקיעה מתאחרת מאד בימי הקיץ, ובני הבית מצטערים לשבת ולהמתין עד הלילה, וגם זה גורם הפרעה לסדר לימוד הלילה  כפי שנוהגים על פי הזוהר הקדוש והאר"י ז"ל, שיש להקל להם לקדש ולסעוד מבעוד יום. ואם אפשר טוב שימתינו עד תחילת השקיעה, ואז יקדשו ויסעדו. וטוב שיאכלו כזית לחם בצאת הכוכבים, ועליהם תבוא ברכת טוב.

שבת שלום.

 

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק