קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"…

שואלים מדוע התורה הזכירה את היציאה הרי היה מספיק לומר וילך יעקב חרנה..

ישנם שלוש אפשרויות ליציאת אדם ממקום-

א.      עיקר תכלית העקירה היא היציאה מן המקום.

ב.      המטרה העיקרית היא להגיע אל המקום שאליו הוא הולך.

ג.       גם היציאה וגם ההליכה אל מחוז חפצו חשובים לו במידה שווה.

יציאתו של יעקב מבאר שבע הייתה גם לקיים מצוות כבוד אב ואם, שאמו אמרה לו "קום ברח לך אל לבן" ואביו אמר לו "לך פדנה ארם"- נמצא שקיים מצוות אמו ואביו.… קרא עוד...

קבלת קהל

 26/11/14  רביעי- אופקים- אלישע 52 ביהכ' "אור שלום"

25/11/14 שלישי- תל אביב- דרויאנוב 5 קומה 18 בית כלל

8/12/14שני- אשדוד- סיטי פוטו דוד אסייג אשדוד

 

 

 

 הלכות שמיטה :א.פירות שביעית שאינם עומדים לסחיטה, אסור לסוחטם בשביעית. וכן אסור לעשות דבש מתמרים ויין מתפוחים. אבל זיתים וענבים אחר שהם עומדים לסחיטה, מותר לסוחטם ולעשות מהם יין או שמן. ב .אם סחט פירות שביעית, המיץ קדוש בקדושת שביעית .‏מותר לסחוט גם תפוזים לימונים ואשכוליות של שביעית, הואיל ודרך לסוחטן. ויש מחמירים, והעיקר לדינא להקל. מותר לסחוט לימון לעשות ממנו מיץ לימון טבעי, או לסחוט לימון על גבי דגים מטוגנים וכדומה, כיון שהדרך בכך, וכל שדרכו בכך מותר .נהגו כיום להקל לעשות גם מיץ גזר, אחר שכך הדרך כיום. ויש שכתבו להחמיר בזה .כל יתר הפירות מותר לרסק אותם כל שדרכם בכך, אף על פי שיוצא מהם קצת מיץ, ואינו חושש להפסד שבא על ידי הריסוק. ובשביל תינוק מותר לרסק פירות וירקות שאין דרכם בכך .מותר לרסק בננה שגדלה בשביעית, וכן אבוקדו, וכדומה.

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק