קוראים יקרים,

פעם סיפרו לראש ממשלה אחד, שבבית משוגעים נמצא משוגע שנראה בדיוק כמותו, אותו ראש ממשלה לא האמין ונסע לשם. ברגע שנכנס ניגש אליו אותו משוגע ואמר לו: מי אתה? ענה לו: ראש הממשלה, ענה לו המשוגע לא! אני ראש הממשלה, התווכחו בניהם עד שכמעט הרימו ידיים אחד על השני והיו מוכרחים להוציא אחד מן הבניין, עד היום לא יודעים איזה מראש הממשלה הוציאו…. דרכו של עולם ששני מנהיגים במקום אחד אינם מסתדרים, לא כן מצאנו אצל נשיאי ישראל כאשר הביאו את קרבנותיהם לחנוכת המשכן כל אחד ואחד ביומו,… קרא עוד...

קבלת קהל

9/6/15- תל אביב- דרויאנוב 5 קומה 16.
3/6/15- אופקים- אלישע 52 בית כנסת "אור שלום".

 

הלכות לשון הרע:

  • אפילו שמע לבנו ובתו הקטנים שמדברים לשון הרע, מצוה לגעור בהם ולהפרישם מזה. כמו שכתוב "חנוך לנער על פי דרכו".
  • האומר לחברו איזה דבר, אסור לו לספר אחר כך לאחרים. אלא אם כן נתן לו רשות על זה, ודווקא אם הוא דבר שאין בו לשון הרע.
  • אם אדם שמוחזק לרבים, שלא ישא פני איש, ומה שמספר לשון הרע על אנשים שלא בפניהם אין לו בעיה לספר להם בפניהם, והוחזק בישראל שלא מדבר אמת – מותר לספר לאנשים דבר עוולה שעושה אדם כזה לחברו, אפילו שלא בפני שלושה. כיון שהשומעים לא יחשדוהו לחונף או לשקרן, ויידעו שהוא מתכוון לקנא לאמת ולעזור למי שנעשה לו עוול. אבל צריך שיושלמו שאר הפרטים מלבד הפרט של בפני שלושה.

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק