פרשת בהר

קוראים יקרים,

כתוב בפרשה: "וציוויתי את ברכתי"-

החפץ חיים מבחין בשלוש דרכים בהנהגת ה' את העולם-

  1. הנהגה טבעית
  2. הנהגה ניסית
  3. הנהגה אמצעית – מידת הברכה- גם מדרך הנס וגם מדרך הטבע.

אמרו חז"ל ההולך למוד את גורנו אומר "יהי רצון…שתשלח ברכה במעשי ידינו"…

מבקש ברכה לפני שהולך למדוד את תבואתו, והרי אדם הוא בעצמו בעל עין הרע אפילו לעצמו, ואין הברכה שורה אלא על דבר הסמוי מן העין. לכן מבקש ברכה מלפני הקב"ה.

לפעמים הברכה חלה על ידי כך שמזדמנים לו כל האמצעים הנזקקים לו ועל ידי כך… קרא עוד...

קבלת קהל

קבלת קהל:

אופקים, רביעי ,אלישע 52 בית כנסת "אור שלום" .

תל אביב שני דרויאנוב 5 קומה 12 בית כלל (הישן).

 

 

 

 

 

הלכות ספירת העומר

  • ספירת העומר צריכה להיות בדיבור בפיו ובשפתיו, אבל בהרהור לא יצא.  ואם הרהר בלבד, יכול לברך אח"כ, ולספור ספירת העומר בביטוי שפתים. ולכתחלה צריך להשמיע לאזנו, ואם לא השמיע לאזנו יצא.
  • בימי הספירה חצי שעה קודם שקיעת החמה לא יאכל סעודה של פת או עוגה יותר משיעור כביצה, ואפילו התפלל כבר מנחה, כל עוד לא קיים מצות ספירת העומר. ואם התחיל בסעודה בהיתר, דהיינו קודם לכן, והגיע זמן ספירת העומר, אינו צריך להפסיק מסעודתו, לספור העומר, אלא יספור העומר כשיסיים סעודתו. אבל אם התחיל באיסור, כיון שאין טורח כלל להפסיק, פוסק מסעודתו וסופר ספירת העומר.
  • מותר לכתחלה לטעום פירות וכיוצא בזה לפני ספירת העומר. וכן פת או עוגה מותר עד שיעור כביצה.
  • בליל ל"ג בעומר ולמחרת נוהגים להקל לשמוע שירים מכלי נגינה, וכל שכן מטייפ, לכבוד ההילולא של התנא רשב"י ע"ה

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק