כתוב בפרשה:"

"ובָאוּ עָלֶיךָ כָּל הַבְּרָכוֹת הָאֵלֶּה וְהִשִּׂיגֻךָ כִּי תִשְׁמַע בְּקוֹל ה' אֱלֹהֶיךָ" לכאורה תיבת והשיגוך אינה מובנת לשון זה נופל על מי שרוצה לברוח מדבר מסוים ורודפים אחריו ומשיגים אותו וכי יש מי שיברח מברכות שצריך לרדוף ולהשיג אותו?- אלא -הנה פעמים מוצאים בני אדם שמצליחים בעסקיהם למעלה מדרך הטבע וכל מה שעושים ה' מצליח בידם ואף אם עושים משא ומתן אשר בדרך הטבע מוכרחים להפסיד בו דרך משל הולכים הם למקום רחוק להביא סחורה ביוקר ומוציאים עליה הוצאות רבות ומביאים למכרה במקום שמייצרים את הסחורה ההיא שכמובן נמכרת… קרא עוד...

קבלת קהל

2/9/15 – אופקים, אלישע 52 בית כנסת "אור שלום" .

1/9/15- תל אביב, דרויאנוב 5 קומה 16 בית כלל .

11/10/15-אשדוד, מרכז ט' רחוב גיא אוני 12/56 צמוד ליהודה אהרוני הספר.(ליד יינות ביתן)

 

 

 

 

 

הלכות ומנהגי חודש אלול

* מנהג חסידים ואנשי מעשה, לבדוק התפילין והמזוזות בחודש אלול, ואין מנהג זה חובה מעיקר הדין, אלא מידת חסידות בעלמא. ובזמננו, שרבּוּ הסופרים והמגיהים שאינם בקיאים כראוי בדיני תפילין ומזוזות, ראוי להחמיר לבדוק התפילין והמזוזות בחודש אלול. אבל אם יודע בבירור שהתפילין נעשו בהידור רב, על ידי סופר ומגיה תלמידי חכמים ויראי שמים, אינו חייב מן הדין לבדוק את התפילין אפילו אחר כמה שנים. אבל במזוזות, אפילו אם יודע שנעשו בהידור רב, חייב לבדקן מעיקר ההלכה פעם אחת בכל שלוש שהים ומחצה.‎‎

* מותר ומִצְווה לישא אישה בחודש אלול, ואין בזה כל חשש, לא מצד ההלכה, ולא מצד המנהג. ויש נוהגים להימנע מלישא אישה בעשרת ימי תשובה, ואע"פ שיש להם על מה שיסמכו, מכל מקום הרוצה להקל לישא אישה בעשרת ימי תשובה רשאי לעשות כן אף לכתחילה, ואדרבה: ראויה מצווה רבה זו להכריע לכף זכות את החתן והכלה. ואם הגיע החתן לגיל 20 שנה, אין לו להחמיר בזה לדחות החתונה, אלא יעשה הנישואין בעשרת ימי תשובה.‎

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק