קוראים יקרים,

כתוב בפרשה:" נח איש צדיק תמים היה בדורותיו"…- מסבירים המפרשים שיש דורשים זאת לשבח ויש דורשים זאת לגנאי.

לנח היה כח גדול משכלו שהתגבר על טבעו, שהיה בדור של רשעים גמורים ולא למד ממעשיהם, ואומרים שלמרות זאת אם היה בדורו של  אברהם אבינו לא היה נחשב כלל.

דרכו של אדם להיות נמשך אחרי רעיו וחבריו בדעות ובמעשים, ונח לא למד ממעשיהם לכן היה צדיק בדורותיו-  לעומת דורו. ולמרות שנח היה צריך להשקיע מאמצים רבים להגיע לדרגה שלו, לא היה נחשב בדורו של אברהם אבינו.

עוד כתוב בפרשה :"את האלוקים התהלך נח"..

לנח היה אמונה גדולה בהקב"ה, ולמרות שאמר לו לבנות תיבה ולהכניס לשם את החיות וכו'..עשה כן, למרות שמדרך הטבע לא היו מספיקות אפילו שלוש… קרא עוד...

קבלת קהל

22/10/14 רביעי- אופקים- אלישע 52 בית כנסת "אור שלום"

28/10/14שלישי- תל אביב- דרויאנוב 5 קומה 18 בית כלל

20/10/14  שני -אשדוד סיטי (פוטו דוד אסייג)

 

 

 הלכות ברכת הגשם: א. בארץ ישראל שואלים את הגשמים בברכת השנים לומר "ותן טל ומטר לברכה", החל מליל שבעה בחשון, בתפלת ערבית, עד המנחה של ערב יום טוב הראשון של פסח, ועד בכלל. ואף על פי שהיה ראוי להתחיל לשאול טל ומטר תיכף ומיד אחר החג, כדרך שמזכירים "משיב הרוח ומוריד הגשם" החל מתפלת מוסף של שמיני עצרת, והלאה, מכל מקום תיקנו חז"ל לעכב שאלת טל ומטר עד שיעברו חמשה עשר יום אחר החג, כדי שיספיקו עולי רגלים להגיע למחוז חפצם, ולא יעצרם הגשם, ב. מנהג הספרדים ועדות המזרח בברכת השנים, לומר בקיץ "ברכנו", ובחורף "ברך עלינו", וכוללים בה שאלת טל ומטר.  ובנוסח ספרד של האשכנזים אומרים לעולם "ברך עלינו", אלא שבחורף כוללים בה ותן טל ומטר לברכה.

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק