כתוב בפרשה:" כי תצא למלחמה על אויביך"….-

מסבירים  המפרשים –

האויב הגדול והמסוכן ביותר לאדם הוא היצר הרע, מפני שאתו צריך לנהל מאבק ומלחמה מתמדת ללא היסח הדעת.

משל לשותפים בעסק שאחד מהם בדק ומצא ששותפו לעסק גונב ממנו- חשב הלה בליבו את הנעשה אין להשיב הוא לא יחזיר לי את הגנבה. אך אם לא אגיד לו כלום ימשיך לגנוב אותי וגם זה איני חפץ. אם כך חייב אני להתעמת אתו.

גם במלחמה עם היצר הרע יש להתנהג כך, כי… קרא עוד...

קבלת קהל

תיקון הישועות הגדול  במעמד הרב יגאל שריקי שליט"א   7 ימים לפני יום הדין, רביעי כ"ג אלול 18/9  בשעה:22:30  בצמוד לבית העלמין באופקים. בסיום ניתן להתברך מפי הרב. כניסה חופשית.

הלכות ומנהגי חודש אלול * מנהג חסידים ואנשי מעשה, לבדוק התפילין והמזוזות בחודש אלול, ואין מנהג זה חובה מעיקר הדין, אלא מידת חסידות בעלמא. ובזמננו, שרבּוּ הסופרים והמגיהים שאינם בקיאים כראוי בדיני תפילין ומזוזות, ראוי להחמיר לבדוק התפילין והמזוזות בחודש אלול. אבל אם יודע בבירור שהתפילין נעשו בהידור רב, על ידי סופר ומגיה תלמידי חכמים ויראי שמים, אינו חייב מן הדין לבדוק את התפילין אפילו אחר כמה שנים. אבל במזוזות, אפילו אם יודע שנעשו בהידור רב, חייב לבדקן מעיקר ההלכה פעם אחת בכל שלוש שהים ומחצה.‎‎

* מותר ומִצְווה לישא אישה בחודש אלול, ואין בזה כל חשש, לא מצד ההלכה, ולא מצד המנהג. ויש נוהגים להימנע מלישא אישה בעשרת ימי תשובה, ואע"פ שיש להם על מה שיסמכו, מכל מקום הרוצה להקל לישא אישה בעשרת ימי תשובה רשאי לעשות כן אף לכתחילה, ואדרבה: ראויה מצווה רבה זו להכריע לכף זכות את החתן והכלה. ואם הגיע החתן לגיל 20 שנה, אין לו להחמיר בזה לדחות החתונה, אלא יעשה הנישואין בעשרת ימי תשובה.‎

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק