קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו"..

שואלים המפרשים- איך יתכן שיצחק לא הכיר את עשיו והרי דרך חכמים שיודעים לעמוד על טיבו של אדם, וק"ו כשמדובר בבנו, ואף שכתוב "ותכהינה עיניו מראות" – הרי בוודאי רבקה סיפרה לו על מעשיו הרעים.?

אפשר לומר שבאמת יצחק הכיר היטב את עשיו, ידע שהוא בבחינת חזיר הפושט את טלפיו לאמור ראו כי טהור אני. וראיה לכך שהכיר מהותו של עשיו, שלא היה שגור שם ה' בפיו, ולכן אמר לו "גשה נא ואמושך בני". וראיה נוספת שלא ברך את… קרא עוד...

קבלת קהל

 19/11/14  רביעי- אופקים- אלישע 52 בית כנסת "אור שלום"

2/12/14 שלישי- תל אביב- דרויאנוב 5 קומה 18 בית כלל

17/11/14 שני- אשדוד- סיטי פוטו דוד אסייג אשדוד

 

 

 

 הלכות שמיטה : * אסור לזבל את השדה בשנת השמיטה. והאיסור הוא בין לצורך שנת השמיטה בין לצורך השנה השמינית כדי להכין את השדה שתהיה יפה לזריעה. ואם עבר וזיבל את השדה לצורך השנה השמינית, קונסים אותו שלא לזרעה במוצאי שביעית.

* מי שעבר וזיבל את שדהו בשנת השמיטה לצורך השנה השמינית, אסור לו לזורעה במוצאי שביעית אבל אם הסיר את הזיבול ובטלה ההכנה לזריעה, מותר לו לחזור ולזבלה ולזורעה בשמינית.

* כל זמן שרגילים לזבל את השדות, אסור אף להוציא את הזבל מביתו לשדה, ולעשות ממנו אשפה ולצברו במקום אחד. ואם היה לו מעט זבל בשדה מערב שביעית יכול להוסיף עליו ממה שיש לו בבית. ואחר שעבר הזמן שרגילים לזבל את השדות, מותר להוציא את הזבל לשדהו ולעשות ממנו אשפה של שיעור סאה.

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק