קוראים יקרים,

"ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא"..-

הקב"ה נמנע מלהוליך את בני ישראל דרך ארץ פלישתים יכולה להוות לימוד בהנהגת האדם עצמו בנתיבי החיים.

מסבירים המפרשים- לא די לאדם לחזור בתשובה על מעשיו, אלא הוא צריך לשרוף את הגשרים כלומר לשנות את הסיבה ואת המצב שבו היה נתון לפני שחזר בתשובה.

לעיתים כדאי לבחור בדרך הרחוקה, ואפילו ללכת דרך ימים ומדבריות, ומלבד שתהיה אפשרות לאדם לחזור לדרך הרעה. מתוך מטרה לחסום את הדרך אל החטא ואל סביבתו.

ביציאת מצרים למרות שהתרחקו והסתובבו במדבר לא נצלו לגמרי… קרא עוד...

קבלת קהל

 28/1/15  רביעי- אופקים- אלישע 52 ביהכ' "אור שלום"

3/2/15 שלישי- תל אביב- דרויאנוב 5 קומה 16 בית כלל.

 

 

 

 

הלכות לשון הרע:

  • אם דורש אחד בבית המדרש – אסור על פי דין ללעוג עליו ולומר שאין בדרשותיו ממש ושאין מה לשמוע. ובעוונותינו הרבים יש הרבה אנשים שפרוצים בעניין זה, ולא יחשבו שהלעג הוא איסור כלל. ועל פי דין זה לשון הרע…
  • אם אחד גילה לחברו בפני שלושה פרטים על עסקו ומסחרו וכיוצא בזה, דברים שבסתם אסור לגלות לאדם אחר שמא יתגלגל על המסופר היזק או צער. אם סיפר בפני שלושה, רואים שהמספר אינו חושש לזה, ולכן מותר לשומע לכתחילה…
  • איסור לשון הרע הוא גם על אמת. בין אם מספר עליו בסתר וחושש שיתגלה שסיפר עליו שאז עובר גם על "ארור מכה רעהו בסתר", ובין אפילו משער בעצמו שהיה מספר את הלשון הרע בפני המסופר, גם כן אסור ונחשב לשון הרע….

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק