"אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל": במדרש מובא למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ מ-49 שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו התחיל משה לפייסם, אתם נצבים היום הרבה, הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה והרי אתם קיימים לפניו (רש"י) .

ביארו חכמים- העונשים והייסורים שהקדוש ברוך הוא מביא על האדם, אינם בתור נקמה ח"ו אלא הכל לטובת האדם ייסורים מלשון מוסר כי ע"י הייסורים מתייסר האדם ולבו נשבר בקרבו ואז מוכן הוא לתשובה, כמו שנאמר "זבחי אלוקים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה", וביאר הגאון מוילנא זצ"ל כאשר רוצים לזרוע שדה צריכים לחרוש את האדמה ולהפוך הרגבים ואז יכולים… קרא עוד...

קבלת קהל

תיקון הישועות הגדול  במעמד הרב יגאל שריקי שליט"א   7 ימים לפני יום הדין, חמישי כ"ג אלול 18/9  בשעה:22:30  בצמוד לבית העלמין באופקים. בסיום ניתן להתברך מפי הרב. כניסה חופשית.

הלכות ומנהגי חודש אלול: * מנהג חסידים ואנשי מעשה, לבדוק התפילין והמזוזות בחודש אלול, ואין מנהג זה חובה מעיקר הדין, אלא מידת חסידות בעלמא. ובזמננו, שרבּוּ הסופרים והמגיהים שאינם בקיאים כראוי בדיני תפילין ומזוזות, ראוי להחמיר לבדוק התפילין והמזוזות בחודש אלול. אבל אם יודע בבירור שהתפילין נעשו בהידור רב, על ידי סופר ומגיה תלמידי חכמים ויראי שמים, אינו חייב מן הדין לבדוק את התפילין אפילו אחר כמה שנים. אבל במזוזות, אפילו אם יודע שנעשו בהידור רב, חייב לבדקן מעיקר ההלכה פעם אחת בכל שלוש שהים ומחצה.‎‎

קרא עוד…

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק